سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سلمان ولی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجل

چکیده:

بدون تردید رشد و توسعه یک کشور بیش از هر چیز به منابع انسانی آن وابسته است و به تجربه نیز ثابت شده که یک کشور به صرف داشتن منابع زیر زمینی نمی تواند به توسعه همه جانبه دست یابد. منابع انسانی نیز به منظور توانمند شدن باید آموزش های لازم را به منظور ارتقا مهارت، کسب و با قدرت فکر و استفاده بهینه از منابع مادی راه ترقی را در پیش گیرد. دولت با برنامه ریزی و اجرای طرحهایی چون حمایت از بنگاه های زود بازده و کارآفرین، اجرایی کردن قانون مشاغل خانگی، عملیاتی کردن طرح های تحول اقتصادی هدفمندی یارانه ها و برنامه پنجم توسعه تلاش خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی و همچنین رونق اقتصادی در پیش گرفته است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، توجه به توسعه بخش غیردولتی و فرهنگ سازی فعالیتهای بخش خصوصی در ایجاد مشاغل و تولید ثروت میتواند به عنوان یک راهبرد اساسی در پیشرفت اقتصادی و اشتغالزایی بسیار حایز اهمیت باشد کما اینکه با تلاش ها و پیگیری دستگاه های دولتی بسترهای قانونی این مهم فراهم شده است. از آنجا که از بیکاری به عنوان بیماری اقتصادی و معضل اساسی در زیر ساختها یاد میشود منابع انسانی موجود با مدیریت علمی و بهینه و با آموزش در جهت ارتقا و کسب مهارتها میتواند راهگشای این معضل باشد.