مقاله دولت رانتیر و سیاست گذاری توسعه: تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۴۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: دولت رانتیر و سیاست گذاری توسعه: تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله برنامه توسعه
مقاله توسعه اقتصاد ملی
مقاله دولت رانتیر
مقاله سیاست کوتاه مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دین پرست فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن موضوع این مقاله، بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی- به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه است. پس از بیان مساله تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مساله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و درنهایت ساخت دستگاه نظریه ترکیبی-که محصول تلفیق سه نظریه لفت ویچ، نظریه دولت رانتیر و نظریه جامعه کوتاه مدت کاتوزیان است-بیان می شود. پس از تعریف عملیاتی مفاهیم، داده های لازم برای معرف های هر یک از مفاهیم دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعه تاریخی گردآوری شده است، سپس با روش های تحلیل روایتی و جدول حضور و غیاب استوارت میل در دو سطح درون سیستمی و بین سیستمی مورد داوری قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد با فرض برقراری دو شرط لازم دولت رانتیر و سیاست گذاری کوتاه مدت، توسعه اقتصاد ملی ضعیف بوده است. نتایج تحقیق ضمن حمایت از سه نظریه یادشده، دستگاه نظری پژوهش را تایید می کند.