سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن
شهره پیشگر – دانشجوی کارشناسی نرم افزار

چکیده:

یکی ازمفاهیمی که دردهه ها اخیر به گونه ای بسیار گسترده درجوامع پیشرفته مورد بررسی قرارگرفته و حتی دربعضی مواقع با موفقیت به اجردرامده مفهوم دولت الکترونیک است دولت الکترونیک یک دولت دیجیتال بدون دیواروساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را بصورت بهنگام (ON LINE ارایه میکند و موجب مشارکت آنان درفعالیت های مختلف اجتماعی سیاسی می شود ازجمله نتایج مورد انتظار استفاده ازچنین فرایندی کاهش فساداداری و شفافیت بیشتر امور بالارفتن میزان مسئولیت دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است. دراین مقاله سعی می شود به چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک و بررسی چالشها و موانع موجوددرتشکیل دولت الکترونیک درایران پرداخته شود.