سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد خاتمی نژاد – کارشناس ارشد مدیریتeMBA
محسن باطبی – کارشناس ارشد مدیریتeMBA
رضا شاه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارش

چکیده:

تحقق عدالت اجتماعی از آرمانهای دیرپای بشریت است که درچشم انداز قرآنی ، در امید به تحقق حکومت صالحان متبلور می گردد . بنابراین به نظر می رسد که می توان با استفاده از فناوریهای جدید و ابزارهاییهمچون دولت الکترونیکدر مسیر پیاده سازی و عملی کردن مفاهیم باارزشی چون عدالت اجتماعی گام نهاد و در سیر به سوی آینده ، تصویر واضح تری از حکومت عدل امام مهدی( عج الله ) را ارائه نمود.تأکید رهبرمعظم انقلاب و ریاست محترم جمهور و سایر مسئولین کشوری را نیزمی توان نشان دهنده این موضوع دانست . بنابراین با تحقق و شکل گیری این شکل از دولت می توان در راستای تحقق این هدفگرانقدر حرکت کرد .برای شکل گیری این نوع دولت همت و بسیج عمومی در تمامی زمینه ها و از سوی تمام ارگانها و واحدهای دولتی و غیر دولتی ، دانشگاهها و مراکز آموزشی و …لازم است .با توجه به اینکه حکومتها مسئول اصلی اداره امور کشورها بوده، ایجاد شر ایط و امکانات ضروری برای بهره برداری و استفاده برابرعامه مردم از مهمترین وظایف آنان است ، دراین تحقیق سعی می شود که به این موضوع پرداخته شود که توسعه حکومت به شکل الکترو نیکی و ارائه خدمات آن به مردم چگونه و تا چه حدی بر تحقق عدالت اجتماعی موثر باشد