سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن جمشیدی – دانشجی دکتری مهندسی معدن،دانشکده معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی اصانلو – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت ودرنتیجه تامین انرژی مورد نیاز بشر یکی ازچالشهای آتی مهندسان و دانشمندان خواهد بود بیش از۱۵۰ سال ازا ستخراج نفت می گذرد و با توجه به ذخایر قطعی نفت جهان و مصرف کنونی نفت تا ۵۰ سال آینده ذخایر به اتمام خواهد رسید بنابراین اخذ تدابیر مناسب درزمینه تامین انرژی از ضروریات خواهد بود یکی ازمنابع مهم که تاسالهای متمادی میتواند جوابگوی نیاز تامین انرژی بشر باشد زغال سنگ است که ازدیرباز مورد استفاده قرارگرفته است ذخایر قطعی زغال سنگ با روند کنونی مصرف حداقل تا ۱۵۰ سال آینده می تواند نقش کلیدی درتامین انرژی مورد نیاز بشر ایفا نماید باتوجه به هزینه پایین تولید و استخراج آسان و تمیز نفت درمقایسه با زغال سنگ صنایع به این منبع مه انرژی توجه کافی نداشته اند ولی اکنون زمان آن است که با سرمایه گذاری درزمینه اکتشاف دقیق تر و توسعه روشهای استخراج زغال سنگ با هزینه کمتر و مطالعه درمورد روشهای تبدیل زغال سنگ به نفت و گاز این منبع انرژی مورد توجه بیشتری قرارگیرد.