مقاله دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره نسبی کاکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۳۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره نسبی کاکس
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره حیات
مقاله بنگاه های جدیدالورود
مقاله صنایع تولیدی ایران
مقاله مدل مخاطره نسبی کاکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیض پور محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی خدازاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرچه مطالعات پراکنده ای دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را در برخی صنایع تولیدی ایران مورد بررسی قرار داده اند، اما در مطالعات اندکی عوامل موثر بر دوره حیات این بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، این مطالعه با هدف معرفی و شناسایی عوامل موثر بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طراحی شده است. در مجموع، ۱۴ متغیر که در گروه های ۴ گانه ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی قرارگرفته اند متغیرهای اصلی این پژوهش را تشکیل داده و برای تبیین تاثیر آنها از مدل مخاطره نسبی کاکس استفاده شده است. همسو با مطالعات پیشین این حوزه نتایج این مطالعه نیز نشان داده است که عوامل موثر بر دوره حیات بنگاه های صنایع تولیدی ایران تحت تاثیر مثبت اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآوری، کارایی، نرخ تمرکز، حداقل اندازه کارا، نرخ رشد صنعت، سرمایه گذاری، مخارج تبلیغات، مخارج آموزش، تحصیلات و مهارت نیروی کار است، در حالی که تنها متغیر نرخ ورود به صورت معکوس و معناداری دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را تحت تاثیر قرار داده است. از حیث سیاستگذاری و بر اساس یافته های این پژوهش حمایت های غیرپولی تاثیرگذارترین سیاست های حمایتی از بنگاه های صنایع تولیدی در ایران هستند.