سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی گرایلو – عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شاهرود
آیدین خداشناسپرچینکی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مصطفی صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دودویی سازی تصاویر متنی یکی از مراحل مهم در برخی کاربردها مانند بازشناسی و فشرده سازی تصاویر اسناد است. امروزه روشهای بسیار زیادی برای انجام این کار پیشنهاد شده است. از این میان، برخی روشها به سرعت انجام محاسبات، برخی به وفقی بودن انتخاب آستانه، برخی به استفاده از تحلیل چندمقیاسی برای انتخاب مقدار آستانه، و برخی نیز به ترکیب چند روش دودویی سازی توجه نشان داده اند. در هر صورت، طبق دانسته ی ما، تاکنون روشیکه همه ی این ویژگیها را همزمان در نظر گرفته باشد معرفی نشده باشد. در این مقاله، روشی برای دودویی سازی تصاویر متنی دستنویس پیشنهاد می شود که هر چهار ویژگی نام برده شده را دربر دارد. در این روش برای ترکیب دو روش دودویی سازی، از شبکه عصبی و برای تحلیل چندمقیاسی از فیلتر بانک استفاده شده است. عملکرد روش پیشنهادی با روش اُتسو که یکی از روشهای متداول امروزی است، مقایسه شده است. نتایج انجام آزمایشها نشان دهنده ی برتری قابل توجه روش پیشنهادی نسبت به روش مزبور طبق معیار MOS است.