سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از مباحث زیست محیطی مهم وجود مقادیر زیاد سرباره های کارخانه ها می باشد. استفاده از این سرباره ها بعنوان جایگزین سیمان یا سنگدانه ها مزیت های زیست محیطی و اکولوژی را بهمراه دارد. در این مطالعه سرباره ها بعنوان جایگزین ماسه در طرح اختلاط بتن استفاده شده اند. طرح های اختلاط شامل سرباره های ۲۰% و ۳۰% جایگزین ماسه با دو نوع دانه بندی، عیار سیمان ۴۰۰Kg/m3 و نسبت آب به سیمان ۰,۴ مورد استفاده قرارگرفته و درمکعب های ۱۰۰mm قالب گیری شدند و در دو شرایط عمل آوری مختلف در آب و در سیکل های متناوب انجماد – ذوب قرارداده شدند. آزمایشات E.R , UPV و مقاومت فشاری نشان می دهد که وجود سرباره خصوصیات دوام بتن را مخصوصا در شرایط سیکل های انجماد – ذوب افزایش ولی مقاومت را کاهش می دهد. همچنین مقدار سرباره %۲۰ نوع B از لحاظ خصوصیات دوام در شرایط انجماد – ذوب بهینه تر از %۳۰ می باشد.