سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی کلهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصباح سایبانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دریا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دوام بتن به عوامل متعددی از جمله ساختار متخلخل خمیر سیمان سخت شده و خواص شیمیایی- فیزیکی اجزا تشکیل دهنده بتن بستگی دارد. شرایط اب و هوایی محیط مجاور ، تاثیرات این شرایط بر سطح بتن مانند رطوبت، دسترسی به هوا و مقدار مواد مضر ، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در این میان خوردگی اماتور یکی از مهم ترین عوامل موثر در دوام سازه های بتنی می باشد. تحقیقات نشان داده است که عوامل اولیه و اصلی فعال نمودن لایه غیر فعال اکسیدی اطراف اماتور یون های کلراید می باشند و نفوذ یون کلراید از جمله عوامل تعیین زمان اغاز خوردگی است. در این مقاله ۱۲ طرح اختلاط با ۴ نسبت اب به سیمان و ۳ درصد جایگزینی زئولیت مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت های اب به سیمان شامل ۰/۳۵، ۰/۴،۰/۴۵ ، ۰/۵ و درصد زئولیت شامل ۱۵،۱۰،۰ درصد می باشد. در این پژوهش ازمایش های مقاومت فشاری ، جذب مویینگی اب، مقاومت الکتریکی و نفوذ تسریع شده یون کلراید بر روی نمونه ها انجام شده و نتایج ان ها با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد افزودن پوزولان سبب بهبود نفوذپذیری و در نتیجه کاهش نفوذ یون کلراید و افزایش مقاومت الکتریکی بتن می شود.