سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیده رحیمه موسوی –
موسی کلهری –
محمدحسین صابرمنش –

چکیده:

دوام بتن به عوامل متعددی ازجمله ساختار متخلخل خمیر سیمان سخت شده و خواص شیمیایی فیزیکی اجزا تشکیل دهنده بتن بستگی دارد شرایط آب وهوایی محیط مجاور تاثیرات این شرایط برسطح بتن مانند رطوبت دسترسی به هوا و مقدار مواد مضر از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند دراین میان خوردگی آرماتور یکی از مهمترین عوامل موثر دردوام سازه های بتنی است تحقیقات نشان داده است که عامل اولیه و اصلی فعال نمودن لایه غیرفعال اکسیدی اطراف آرماتور یونهای کلراید می باشند و نفوذ یون کلراید از جمله عوامل تعیین زمان آغاز خوردگی است دراین مقاله ۶ طرح اختلاط با ۲ نسبت آب به سیمان و ۳ درصد جایگزینی زئولیت مورد بررسی قرارگرفته است نسبت های آب به سیمان شامل ۰/۳۵ و ۰/۴۵ و درصدهای زئولیت شامل ۰و۱۰و۱۵ درصد می باشد. دراین پژوهش آزمایشهای مقاومت فشاری مقاومت الکتریکی و نفوذ تسریع شده یون کلراید برروی نمونه ها انجام شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه گردیده است.