مقاله دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در امیرکبیر مهندسی عمران و محیط زیست (امیرکبیر) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاکستر پوسته برنج
مقاله دوام بتن
مقاله حمله سولفاتی
مقاله انبساط ملات های منشوری
مقاله ریزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانیان پور علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: پوربیک پویا
جناب آقای / سرکار خانم: مودی فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرابی سازه های بتنی در محیط های سولفاتی پدیده ای شناخته شده می باشد. شیمی سیمان عاملی بسیار مهم برای مقابله با حمله سولفاتی است.C3A و هیدروکسید کلسیم باعث انبساط، ایجاد ترک و کاهش مقاومت در بتن می شود. استفاده از خاکستر پوسته برنج می تواند باعث بهبود دوام در برابر حمله سولفاتی شود. دوام سیمان های آمیخته به طور چشم گیری در محیط های سولفاتی نسبت به بتن های کنترل افزایش می یابد.
در این کار تحقیقاتی دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج ارزیابی شده است. سه درصد جایگزینی ۷، ۱۰ و ۱۵ خاکستر پوسته برنج در نظر گرفته شد. پس از ۲۸ روز عمل آوری، نمونه های بتنی در محلول های سولفات سدیم و منیزیم قرار گرفتند. میزان حمله سولفاتی به وسیله اندازه گیری افت وزن و مقاومت فشاری در اثر حمله سولفاتی دائم و دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفتند.
میزان انبساط در نمونه های منشوری ملات کنترل بیش از نمونه های سیمان آمیخته بود. علاوه بر این ریز ساختار نمونه های قرار گرفته در محلول سولفات نیز با دستگاه میکروسکوپ الکترونی بررسی شد.