مقاله دوام اثر نانو ذرات نقره بر روی کالای پنبه ای اصلاح سطح شده توسط لیزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: دوام اثر نانو ذرات نقره بر روی کالای پنبه ای اصلاح سطح شده توسط لیزر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلز نقره
مقاله نانو ذرات نقره
مقاله باکتری-نمونه های لیزر شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: اشجاران علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلز نقره سالهاست که به عنوان ماده ضد باکتری شناخته شده است. نقره در مقیاس نانو به دلیل بالا بودن سطح مقطع آن در برخورد با سلولها از رشد باکتری جلوگیری می نماید و استفاده از آن در الیاف ، پلیمرها و منسوجات سبب تولید محصولات ضد میکروب و باکتری می گردد. دوام و ماندگاری اثر نانونقره در شستشوهای مکرر منسوج در هنگام مصرف همواره مورد توجه است. در این تحقیق پارچه پنبه ای توسط شرایط مختلف انرژی لیزر اصلاح سطح و سپس نانو ذرات نقره بر روی پنبه لیزر نشده و لیزر شده اعمال شد. رنگزای متیلن بلو برای تشخیص وجود گروههای اسید کربوکسیلیک (COO-) بر روی پنبه لیزر شده بکار رفته و نتایج جذب رنگزای متیلن بلو توسط اسپکتروفوتومتر انعکاسی بررسی شد. آنالیز طیف سنجی مادون قرمز (FTIR/ATR) جهت شناسایی تغییرات شیمیایی در سطح و میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM ) برای شکل شناسی از سطح الیاف به کار رفت. آنالیز ICP-OES و آزمایش ضد باکتری قبل و بعد از شستشوهای مکرر صورت گرفت تا دوام تکمیل ضد باکتری ارزیابی شود. نتایج نشان داد که اعمال لیزر بر روی سطح کالای پنبه ای توانسته است گروههایی با بار منفی که احتمال وجود اسید کربوکسیلیک را بیان می کند، ایجاد کند. اگر چه نتایج طیف سنجی FTIR آن را نشان نداده است ولی جذب رنگزای کاتیونیک افزایش یافته است. با مشاهده آنالیز ICP-OES می توان دید که پارچه پنبه ای پس از اثر لیزر توانسته است میزان بیشتری از یون +Ag را جذب نماید و افزایش انرژی لیزر نیز در جذب کاتیون Ag موثرتر بوده است. همچنین دوام اثر ذرات +Ag پس از شستشوهای مکرر بر روی کالای لیزر شده و بخصوص انرژی بالاتر لیزر بیشتر از نمونه های پنبه لیزر نشده است. چنانچه نتایج ضد باکتری نیز کاهش رشد باکتری را توسط ذرات نانو نقره برای نمونه های لیزر شده و انرژی زیاد لیزر نشان می دهد.