سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید سعید محمدی – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در بخش شمالی پهنه ساختاری سیستان در شرق ایران واقع شده است. ترکیب اصلی توده گرانیتوئیدی بیبی مریم تونالیتی بوده که گاهی با کاهش مقدار کوارتز، افزایش میزان آنورتیت پلاژیوکلازها و افزایش کانیهای مافیک بخصوص آمفیبول، ترکیب آن به کوارتزدیوریت متمایل میگردد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه الکترون میکروپروب، آمفیبولهای موجود در تونالیت- کوارتزدیوریت بیبی مریم در محدوده آمفیبولهای کلسیک و از نوع مگنزیوهورنبلند تعیین شدند. وجود آمفیبولهای کلسیک یکی از مشخصات گرانیتوئیدهای نوع I ست. وجود مگنزیوهورنبلند در این سنگها میتواند بیانگر دمای بالای تشکیل آنها باشد. اکثر پلاژیوکلازها درتونالیت- کوارتزدیوریتهای بیبی مریم از نوع آندزین بوده، هسته برخی بلورها ترکیب لابرادوریت دارند. فشار جایگیری کوارتزدیوریتهای توده نفوذی بیبی مریم بر پایه درصد Al کل حاشیه هورنبلند ۳/۱ تا ۵/۲ کیلوبار(عمق حدود ۲۰-۱۲ کیلومتر) دمای آن حدود ۷۳۰ تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد تعیین گردید.