مقاله دما – فشارسنجی توده گرانیتوئیدی چشمه بید زاهدان در جنوب خاوری ایران، براساس شیمی کانی های سازنده آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۷۰۳ تا ۷۱۴ منتشر شده است.
نام: دما – فشارسنجی توده گرانیتوئیدی چشمه بید زاهدان در جنوب خاوری ایران، براساس شیمی کانی های سازنده آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاهدان
مقاله گرانیتوئید چشمه بید
مقاله زمین دماسنجی
مقاله زمین فشارسنجی
مقاله هورنبلند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بیابانگرد حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بومری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناکاشیما کازیو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده گرانیتوئیدی چشمه بید در جنوب شرق زاهدان و در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. این توده گرانیتوئیدی از نظر ساختاری در مجموعه فلیشی دگرگون شده نه، به سن ائوسن میانی دیده می شود از نظر کانیایی این گرانیت ها اغلب دارای کوارتز، پلاژیوکلاز، بیوتیت و هورنبلند هستند. بر اساس داده های حاصل از آنالیز ریزپردازشی، ترکیب آمفیبول ها از نوع کلسیک بوده و در رده اکتینولیت هورنبلند و مگنزیو هورنبلند قرار می گیرند. بر اساس رده بندی شیمیایی میکاها، این کانی ها در حد فاصل بین دو قطب سیدروفیلیت و بیوتیت قرار دارند و با توجه به مقدار Fe/(Fe+Mg)>0.33، جزء بیوتیت ها محسوب شده و از فلوگوپیت ها جدا می شوند. ترکیب پلاژیوکلازها در گستره ای از آنورتیت بین ۱۹٫۵۶ تا ۳۲٫۵۱ است، میانگین آنورتیت ۲۳٫۷۸ درصد است. با استفاده از روش فشارسنجی Al در هورنبلند، فشاری که برای تشکیل توده گرانیتوئیدی چشمه بید برآورد می شود در حدود ۳٫۸ کیلوبار است. در ضمن دمای به دست آمده برای تشکیل کانی آمفیبول نسبتا پایین و در حدود ۷۵۱ درجه سانتی گراد در گرانودیوریت هاست.