مقاله دلبستگی ادراک شده دوران کودکی با میانجی گری دلبستگی به خدا، ارائه مدل علی مهار و کنترل خشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: دلبستگی ادراک شده دوران کودکی با میانجی گری دلبستگی به خدا، ارائه مدل علی مهار و کنترل خشم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دلبستگی ادراک شده دوران کودکی
مقاله دلبستگی به خدا
مقاله خشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاری قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شهابی زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر شناخت دلبستگی به خدا به عنوان میانجی گر ادراک دلبستگی دوران کودکی به هر والد (ایمن و ناایمن) و مولفه های خشم بود. ۳۵۰ دانشجو با روش خوشه ای چند مرحله ای از دانشگاه آزاد کاشمر مقیاس های ادراک دلبستگی به والد (هازان وشیور، ۱۹۸۶)، دلبستگی به خدا (روات و کرک پاتریک، ۲۰۰۲) و مهار و کنترل خشم (اسپیلبرگر، ۱۹۹۹) تکمیل کردند، جهت تحلیل نتایج از تحلیل عاملی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند دلبستگی به خدا به ویژه دوسوگرایی به طور کامل ارتباط بین دلبستگی ناایمن به هر والد (به ویژه ناایمنی به پدر) و مولفه های خشم (به ویژه خلق و خوی خشم) را میانجی گری می کند. به عبارتی دلبستگی به والد نقش مستقیمی در کنترل و مهار خشم نشان نداد که حاکی از اهمیت معنویت و ارتباط عاطفی با خدا است.