سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا عظمتی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
لیلا برات پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
زهرا جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تاملی درتاریخ معماری ایران گواه براین ادعاست که معماری ایران درطول قرون متمادی تکوین یافته و ساخته دست قوم یا مذهب خاصی نبوده است بعضی وقایع اثری کم رنگ و گروهی تاثیر چشمگیری براین شکل گیری داشته اند نفوذ اسلامی دراین سرزمین از وقایع مهم و تاثیر گذار بودها ست و با خوداصولی را به معماری ایران ارزانی داشته و قرن ها درجزئی ترین عناصر معماری بوضوح دیده می شود برخی ازاین اصول قبلا بوده است که مورد تاکید واقع شده و برخی نشات گرفته از نوع تفکر اسلامی بوده است لذا درچنددهه گذشته این اصول از معماری ایران رخت بربسته و جای خود را به کپی برداری و تقلید ازمعماری ملل دیگر به اسم مدرنیسم داده است مقاله حاضر به بررسی دلایل گسستگی معماری معاصر ایران از اصول معماری ایرانی اسلامی با تکیه برارا و عقاید جمعی ازصاحبنظران می پردازد.