سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی موحدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سمانه دشمن گیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

دراین مقاله موضوع خصوصی سازی مورد بررسی قرارمیگیرد تعریف خصوصی سازی ارایه می شود و رویکردهای مختلف به خصوصی سازی اشاره می شوند سپس سابقه وضعیت و دلایل ناکامی خصوصی سازی درایران تشریح می شود و رهنمودهایی برای بهبود خصوصی سازی ارایه می شود