سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی سقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
سرور شریفی –
نیلوفر حقایق –

چکیده:

بسته بندی مواد غذایی حاویمحتویات درون بسته درطی انبار کردن می باشند تا از الودگی های ایجاد شده توسط مواد خارجی هجوم حشارت جوندگان میکروارگانیسم ها و یا از دست دادن رطوبت و یا جذب رطوبت محفوظ بمانند بنابراین پوشش بسته بندی مواد غذایی غالبا به این منظور طراحی می شوند تا ماده غذایی را از فسادناشی از حرارت تماس با هوا نور وگازهای آلوده کننده محفوظ نمایند درابتدا هدف از بسته بندی مواد غذایی نگهداری محصولات غذایی فصلی بود اما با رشد جوامع بشری این ضرورت احساس گردید تا محصولاتی که دریک منطقه خاصی تولید می شد به منظور استفادهبه منطقه دیگری انتقال یابد و این هنر بسته بندی بود که امکان نگهداری را دراین پروسه انتقال ازمحلی به محل دیگر فراهم آورد تکنولوژی فراوری محصولات و بسته بندی انها علاوه براینکه توانست طول عمل ماده غذایی را افزایش دهد بلکه این امکان را بوجود آورد که درکشوری نظیر آمریکا ۵% مردم آن بتوانند با فعالیت خود نه تنها غذای همه مردم این کشور را تامین کنند بلکه توانستند مقادیر مشابهی از محصولات را به خارج صادر کنند.