مقاله دلایل ناخواسته تلقی شدن یک بارداری: مطالعه کیفی (بارداری ناخواسته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: دلایل ناخواسته تلقی شدن یک بارداری: مطالعه کیفی (بارداری ناخواسته)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری ناخواسته
مقاله تحلیل درون مایه
مقاله عوامل روان شناختی
مقاله تحقیق کیفی
مقاله اهواز
مقاله بهبهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیریت میترا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی علویجه فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: عربان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: خیریت فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بارداری می تواند به عنوان یکی از بهترین وقایع زندگی فردی و خانوادگی هر زن باشد اما ناخواسته بودن آن ممکن است سلامتی مادر، کودک، خانواده و نهایتا جامعه را تهدید نماید. هدف از این مطالعه شناخت عمیق دلایل روان شناختی ناخواسته بودن بارداری زنان می باشد.
مواد و روش ها: این مقاله بخشی از یک پژوهش با رویکرد کیفی از نوع تحلیل درون مایه در شهرستان اهواز و بهبهان در سال ۱۳۹۲ است. نمونه گیری به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تا زمان اشباع یافته ها ادامه داشت. داده ها از طریق مصاحبه فردی عمیق بدون ساختار توسط پژوهشگران با ۳۰ شرکت کننده (۲۴ نفر دارای تجربه مستقیم و ۶ نفر دارای تجربه غیرمستقیم) جمع آوری و همزمان با آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استحکام داده ها توسط مشارکت کنندگان و کنترل خارجی تایید گردید.
یافته ها: مضمون های اصلی شامل سه زمینه بود: ۱) شرمندگی ناشی از هنجارهای ذهنی مرتبط با بارداری، ۲) احساس تنهایی و درک حمایت اجتماعی ناکافی و ۳) ترس از عواقب ناگوار بارداری؛ که مجموعا خود از ۱۲ طبقه فرعی تشکیل شدند.
نتیجه گیری: یافته ها نشان دهنده دلایل روان شناختی احساس ناخواسته بودن بارداری بر اساس تجربیات زنان است. لذا، با در نظر گرفتن اینکه این بارداری ها به عنوان بارداری های پرخطر محسوب می شوند، تدوین برنامه های آموزشی برای این مشکل ضروری است تا از آثار منفی بارداری ناخواسته بر سلامت جامعه کاسته شود.