مقاله دلایل جستجوی سقط در زنان دارای بارداری ناخواسته: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۴۱۳ تا ۴۲۴ منتشر شده است.
نام: دلایل جستجوی سقط در زنان دارای بارداری ناخواسته: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری ناخواسته
مقاله دلایل سقط
مقاله تجارب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: نوری زاده رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: سیمبر معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از زنان طی چرخه زندگی، بارداری ناخواسته را تجربه می کنند که درصد چشمگیری از آن ها به سقط می انجامد. در نظر گرفتن این مهم که سقط در خلا اجتماعی رخ نمی دهد، ضرورت درک دلایل جستجوی سقط در زنان مواجهه یافته با بارداری ناخواسته را در بافت فرهنگی- اجتماعی آن ها روشن می سازد. در این میان غیرشرعی و غیرقانونی بودن سقط القایی در ایران، بر ضرورت درک دلایل جستجوی سقط به رغم موانع اجتماعی آن می افزاید. مطالعه حاضر به منظور بدست آوردن اطلاعات از دلایل و نگرانی های سوق دهنده زنان آذری به سقط، جهت مداخله برای بهبود تصمیم گیری ها و کاهش سقط های القایی غیرایمن به عنوان یکی از معضلات مهم سلامت باروری کشور طراحی گردید. مطالعه از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. جمع آوری داده ها از طریق ۳۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با ۲۳ زن دارای بارداری ناخواسته جستجوگر سقط در تبریز انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند شده آغاز و تا مرحله اشباع ادامه یافت. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2007 انجام شد. تحلیل داده ها منجر به دو مضمون اصلی «درک منفی از تاثیر بر زندگی» و «تعدی از مدها و هنجارهای فرزندآوری» همراه با مضمون مرکزی تهدیدپنداری شد؛ بدین معنی که زنان به دنبال مواجهه با بارداری نابهنگام یا ناخواسته، به علت ماهیت برنامه ریزی نشده و تحت تاثیر شرایط فردی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سلامت خود، طیفی از نگرانی ها و تهدیدات را تجربه می نمایند. به رغم اینکه بارداری و فرزندآوری، ادامه نسل و حیات و بشارت تولد است، وقتی به صورت ناخواسته بروز می کند زنان آن را به گونه مغایر و غیرقابل انتظار یعنی تهدید، درک و تجربه می کنند. این معنای درک شده منجر به افزایش سقط القایی در زنان سنین باروری می شود. یافته ها نشان داد که زنان در این مرحله نیاز به حمایت های خانوادگی و حرفه ای و در کل، حمایت های اجتماعی بیشتری دارند.