مقاله دلایل تخریب جنگل: بررسی مدل های ذهنی کارشناسان منابع طبیعی و مردم محلی با استفاده از روش پویایی های سیستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: دلایل تخریب جنگل: بررسی مدل های ذهنی کارشناسان منابع طبیعی و مردم محلی با استفاده از روش پویایی های سیستم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل های ذهنی
مقاله پویایی های سیستم
مقاله نمودارهای علت و معلولی
مقاله بازخور
مقاله تخریب جنگل
مقاله لیره سر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عواطفی همت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شامخی تقی
جناب آقای / سرکار خانم: زبیری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عرب داوودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی طباطبایی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل های ذهنی چارچوب های مرجعی اند که افراد بر اساس آن ها جهان را تاویل و تفسیر می کنند. در این مقاله مدل های ذهنی دو گروه اصلی از ذی نفعان جنگل، یعنی ۱٫ کارشناسان سازمان جنگل ها و ۲٫ دامداران محلی در حوزه آبخیز شماره ۳۵ جنگل های شمال، درمورد علل تخریب جنگل بررسی شده است. داده های لازم از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با اعضای هر یک از دو گروه مذکور به دست آمده است. نتایج مصاحبه ها در قالب رهیافت پویایی های سیستم مفهوم سازی شده و مدل های ذهنی هر یک از دو گروه به صورت نمودارهای علت و معلولی به دست آمده است. بررسی مدل های ذهنی این دو گروه نشان دهنده این است: هر یک از دو گروه مذکور، دیگری را عامل تخریب جنگل می داند و ارتباطی بین فعالیت های خود و تخریب جنگل و جایی برای تجدید نظر در اقدامات خود متصور نیست. کارشناسان سازمان جنگل ها، فعالیت های طرح های جنگلداری، از جمله بهره برداری را در راستای بهبود کمیت و کیفیت توده، و فعالیت های دامداری سنتی را سبب تخریب جنگل می دانند. دامداران محلی نیز فعالیت های مجریان طرح های جنگلداری در قالب بهره برداری از جنگل را عامل تخریب جنگل می دانند و ارتباطی بین حضور دام در جنگل و تخریب آن قائل نیستند. برگزاری دوره های آموزشی در زمینه اهداف طرح های جنگلداری، برای روستاییان و دامداران و ارتقای ظرفیت و توان کار کردن با مدل های ذهنی مبتنی بر سیاست ها و تصمیم گیری ها، برای کارشناسان اداره جنگل ها در ایجاد فضای مساعد برای درک اهداف و اولویت های هر یک از دو گروه ذی نفع و بهبود مدل های ذهنی آن ها می تواند در رسیدن به درک مشترکی از هدف مدیریت جنگل سودمند باشد.