مقاله دقایق الشعر و مولف آن بر پایه تحریری تازه یاب از کتاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زبان و ادبیات فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: دقایق الشعر و مولف آن بر پایه تحریری تازه یاب از کتاب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاغت فارسی
مقاله دقایق الشعر
مقاله تاج الحلاوی
مقاله تاج الحلوایی
مقاله جمال الدین ابوالعز
مقاله عزالدین منوچهر
مقاله ابوالعزیان
مقاله قضویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی ارحام
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی پور نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دقایق الشعر از جمله کتاب های فارسی در حوزه بلاغت است که در سده هشتم هجری تالیف شده است. این کتاب را پیشتر محمدکاظم امام منتشر کرده است. با بررسی دست نویس های موجود این کتاب، تحریری تازه از آن یافت شد که حاوی اختلافات و اضافاتی مهم نسبت به صورت چاپی آن است. در این جستار با بررسی تفاوت های تبارشناختی دست نویس های این کتاب و با استفاده از برخی منابع کهن، آگاهی هایی تازه در باب مولف، مهدی الیه و محل تالیف کتاب عرضه می شود.