سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح الله سلطانی گوهرریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه آ
عطالله سلطانی گوهرریزی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زندگی انسان بر روی کره خاکی مشکلات زیادی را برای محیط زیست در پی داشته است. پسماند یکی از مهمترین این مشکلات است که امروزه تولید آن در کلان شهرها به هزاران تن در روز می رسد. پسماند ها یکی از مشکلات زیست محیطی هستند کهراهکارها ی مختلفی برای نابود کردن آ نها وجود دارد. یکی از اساسی ترین این روش ها دفن پسماند می باشد که اگر به صورت بهداشتی انجام نپذیرد مشکلات زیست محیطی بسیاری را در پی خواهد داشت. از جمله این مشکلات می توان به آلودگی خاک توسط تفوذ شیرابه و همچنین آ لودگی هوا توسط بیوگاز ناشی از فعل و انفعلات درونی پسماند اشاره کرد. قسمت عمده بیوگاز تولیدی محل هایدفن شامل متان و دی اکسید کربن می باشد که در صورت عدم کنترل می توانند مشکل آفرین باشند. در دفن بهداشتی پسماند با استفاده از مصالحی چون ژئوتکستایل ، ژئوممبرین و ژئودرین در پوشش می توان گاز تولیدی از پسماند را جمع آوری و زهکشی کرد. در این تحقیق ابتدا به معرفی ژئوسنتتیک ها و سپسکاربرد آنها در محل دفن بهداشتی پسماند پرداخته شده است.