سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه بیدل – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت)
نسرین صادقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت)
سمیرا یاوری – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت)

چکیده:

پسماندهای رادیواکتیویته ی طبیعی تحت عنوان نٌرم شناخته می شوند..منبع این مواد اکثرا ایزونوپ های اورانیوم ،تریتیم ،رادون وسایر می باشد.کنترل این پسماندها به علت پرتودهی وآلودگی های زیست محیطی بسیارحائز اهمیت است .این پسماندها اغلب درلجن ،رسوب وآب یافت می شود که برای دفع اولیه که معمولا قبل از دفع نهایی ،صورت می گیرد نیازمند مکانی سازگار یا ساختار شیمیایی وگونه ی عملکرد این پسماندها می باشد به گونه ای که تهدیدی برای سلامت بشر محسوب نشوند . این مواد در صنعت نفت وگاز معمولا هنگام تولید وفرآورش ،همراه تولیدات به سطح زمین منتقل می شوند که پس از دفع اولیه معمولا دفع دائمی آنها به صورت شیوه های متداول شامل : ۱-تخلیه در دریا ۲-لندفیل ۳-تزریق با شکاف هیدرولیکی ۴-دفع در مغارهای نمکی صورت می گیرد.طی حل شدن گنبدهای نمکی -که از بالا آمدگی سنگ نمک ایجاد می گردد –مغارهای نمکی ایجاد می شوند که این مغارها به علت هدایتگرماییبالا وتخلخل پاییننمکوعوامل متعدد دیگر ازدیدگاهدفنزبالهبسیاربااهمیت و نوین است.دفع در این مغارها به کمک پمپ آب شور یا دوغاب انجام می گیرد تا بدین طریق پسماندها وارد مغار شده و سیال از فضای آنولوس خارج گردد.این شیوه معایبی نیز همچون امکان خروج مواد آلوده، نفوذ مواد از خارج ویا ریزش سقف غار در بردارد. بدلیل وجود گنبدهای نمکی بسیار در کشور ومقرون به صرفه ونوین بودن ،دفع در مغارها بسیار سودمند بوده وامید است امکان این نوع دفع فراهم گردد.