سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد نورنگ – دکتری مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی و ا ستادیار دانشگاه امام حسین (ع)
ابراهیم جمشیدی کوهساری – کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، معاون برنامه ریزی و PMO شرکت مهندسی نیروی نف
مسعود کفایتمند – دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
محمد زین العابدین – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، کارشناس ارشد PMO شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز س

چکیده:

امروزه دفاتر مدیریت پروژه به عنوان یک رکن اساسی در هماهنگی و نظام بخشی مدیریت پروژه ها در سازمان پذیرفته شده اند به نحوی که یک PMO رشد یافته علاوه بر مدیریت متمرکز و اثر بخش پروژه های سازمان می تواند موجبات ارتقاء سطح عملکرد سازمانی را نیز فراهم آورد. بنابراین، ضرورت پرداختن به ماهیت و دانش تخصصی این دفاتر بیش از پیش مطرح است. از این رو، در این مقاله به بررسی مفاهیم، کارکردها و تأثیرات این دفاتر بر عملکرد سازمانی و حصول موفقیت در سازمان های پروژه محور پرداخته می شود و مطالعات جهانی پیرامون تأثیرات دفاتر مدیریت پروژه بالغ بر عملکرد سازمانی به منظور امکان برنامه ریزی دقیق تر در استقرار PMO تشریح می گردد.