سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود وفائی – کارشناس ارشد مردم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در مقاله‌ای که پیش روشرح مختصری از دعای باران خواهی مردمان بختیاری منطقه شهی در شمال شهر دزفول ارائه گردید به است. سپس برخی عناصر مراسم از دیدگاه انسان‌شناسی فرهنگی بررسی شده است . برای گردآوری داده‌های تحقیق از مصاحبه‌های شفاهی میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شد و داده‌های حاصل، بر مبنای برخی نظریه‌های مرتبط با توتم و جادو تحمیل شد . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برخی عناصر موجود در دعای باران مورد نظر ، قطعاً باقی‌مانده از دوران جادو است . اما در مورد بخشی دیگر از عناصر از جمله سابقه توتمیسم نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر نمود.