سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه زهرا حسنی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی کتابچی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آسیه حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرایند نورد زاویه ای با کانال های برابر (ECAR) بر مبنای فرآیند پرس زاویه ای با کانال های برابر (ECAR) یک پروسه تغییر فرم پلاستیک شدید است با این تفاوت که توانایی تولید ورق های نازک و طویل را به طور پیوسته امکان پذیر می سازد. در این تحقیق فرآِیند (ECAR) به منظور بررسی امکان ایجاد ساختا رنانو در ورق AZ31 به کار گرفته شد. تاثیر درجه حرارت و تعداد پاس های فرایند بر روی توسعه ریز ساختار بررسی شد. به منظور افزایش اثر ریز دانه شدن و هم چنین جلوگیری از ایجاد ترک، پاس های اول د ردماهای بالاتری نسبت به پاس های آخر انجام شد. نتایج نشان دادند که میزان ریزدانه شدن و همگن شدن توزیع دانه ها با افزایش تعداد پاس ها افزایش یافت و ساختار فوق ریز و کاملا یکنواختی بعد از تکرار ۱۰ پاس از فرایند به دست آمد. با کنترل درجه حرارات ، دانه های د راندازه تقریبا ۵۰-۱۴۰ nm د رمرزهای دانه های درشت تر ایجاد شد. بعد از انجام فرآیند استحکام آلیاژ کاهش یافته و قابلیت کشش افزایش یافت. سختی آلیاژ بعد از انجام فرایند افزایش یافت و د رپاس های آخر به طور ناچیزی کاهش یافت.