مقاله دست اندازی بر زمین های وقفی مصر در عصر ممالیک: پیامدها و واکنش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ و تمدن اسلامی از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: دست اندازی بر زمین های وقفی مصر در عصر ممالیک: پیامدها و واکنش ها
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصر اسلامی
مقاله وقف در دوره ممالیک
مقاله زمین های وقفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش قدریه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی زمین های وقفی مصر در عصر ممالیک موضوعی است که پژوهش حاضر بدان پرداخته است، در دوره ممالیک سپهسالاران نظامی به دلیل سلطه مطلق بر نواحی اقطاعی و نیز درآمدهای فراوان آن نوعی استبداد نظامی پدید آوردند و همواره قدرت سلاطین را محدود می کردند. پیامد منفی این اقدام آن بود که امرای قدرتمند به درآمد اراضی و سهم خویش بسنده نکردند بلکه به اراضی موقوفه نیز دست اندازی نمودند و برای افزایش ثروت و قدرت خویش از برخی ابزارهای سیاسی – اقتصادی مثل رشوه دادن به ناظر اوقاف نیز بهره جستند. در مقابل، سلاطین مملوکی با هدف مهار قدرت افسار گسیخته امیران و ممانعت از تعدی آنان سیاست های مختلفی اتخاذ کردند، خارج ساختن اوقاف و احباس از دست شافعیان، نظارت مستقیم سلطان و نایب السلطنه یا یکی از سران معتمد حکومتی مثل دوادار کبیر بر آن، تفکیک وظایف دیوان احباس و اوقاف با هدف اشراف بیشتر بر زمین های وقفی و انتصاب ناظر اوقاف به دستور شخص سلطان از جمله اقداماتی بود که تباهی بسیاری از زمین های وقفی و شورش های اجتماعی را در پی داشت.