سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ملیحه درستکار – کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

در حال حاضر به دلیل توسعه تکنولوژی و پیشرفتی که در عصر جدید وجود دارد، تضمین کشورها به نوآوری و خلاقیت و ایجاد محصولات جدید و ارائه خدمات جدید بستگی دارد. خلاقیت و نوآوری باعث می شود تا فرصت های جدید در جامعه ایجاد شده و فرد خلاق مانندپلی بین دانشگاه و محیط بیرون دانشگاه قرارگیرد. بنابراین باید افرادی که توانایی انجام چنین ابتکاراتی را دارند، مطالعه می کنند وخدمات جدید به جامعه ارائه می دهند را شناخت و شرایط را جهت پرورش خلاقیت و نوآوری در آنها به وجود آورد. به هر حال همه دانشگاه ها برای ماندگاری در صحنه رقابت نیازمند اندیشه های نو و نظرهای بدیع و تازه اند. افکار و اندیشه هایی که ممکن است آن ها را از نیستی، نجات دهد. از طرفی یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفت توسعه تکنولوژی در کشورهای صنعتی توجه به فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات داخلی آن کشورها بوده است. عدم توانایی لازم جهت تجاری سازی و پیاده سازی دستاوردهای پژوهشی در محصولات و فرآیندهای جدید و عرضه آنها به بازار یکی از نقاط ضعف عمده کشورهای در حال توسعه در فرآیند صنعتی شدن شناسایی شده است. دراین مقاله سعی شده است با ارائه تعاریفی از خلاقیت و نوآوری، نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری و لزوم تجاری سازی آن در دانشگاه های آزاد اسلامی را مورد بررسی و مطالعه قراردهد. مقاله علمی حاضر به لحاظ هدف، جزء مطالعه و پژوهش کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.