سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ملیحه درستکار – کارشناس ارشدو مدرس دانشگاه

چکیده:

در دنیای پر تلاطم امروزی بدلیل توسعه تکنولوژی و پیشرفتی که در عصر جدید وجود دارد، تضمین کشورها به نوآوری و خلاقیت و ارائه خدمات جدید بستگی دارد.خلاقیت و نوآوری باعث می شود تا فرصتهای جدید در جامعه ایجاد شده و فرد خلاق مانند پلی بین دانشگاه و محیط بیرون دانشگاهقرارگیرد. به طور کلی دانشگاه هایی موفق هستند و می توانند در دنیای پررقابت امروزی ادامه حیات بدهند که دائماً افکار و اندیشه های جدید را در دانشگاه کاربردی کنند.درواقع می توان گفت که تداوم حیات آنها به قدرت بازسازی آنها بستگی دارد. از طرفی یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفت تکنولوژی ، توجه به فرایند تجاری سازی می باشد.عدم توانایی لازم جهت تجاری سازی و پیاده سازی دستاوردهای پژوهشی یکی از نقاط ضعف عمده دانشگاه ها شناسایی شده است. در این مقاله سعی شده با ارائه تعاریفی از خلاقیت و نوآوری ، نهادینهکردن خلاقیت و نوآوری و لزوم تجاری سازی آن در دانشگاه های آزاد اسلامی را مورد بررسی ومطالعه قرارداد. مقاله علمی حاضر به لحاظ هدف ، جزء مطالعه و پژوهش کاربردی و به لحاظ روش،توصیفی و از نوع همبستگی می باشد