سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خواجه مهریزی – دانشگاه یزد،مهندسی نساجی و علوم الیاف،مربی
آسیه سلیمانی – دانشکده هنر و معماری اردکان،گرایش فرش،کارشناسی

چکیده:

امروزه استفاده از رنگزاهای طبیعی در رنگرزی الیاف طبیعی مخصوصا پشم برای تهیه نخ قالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.یکی از فام های پر کاربرد در فرش های ایرانی،فام زرد می باشد که در مناطق مختلف ایران از رنگزاهای متفاوتی برای رسیدن به فام زرد مورد نظر استفاده می کنند.از مهم ترین این رنگزاها،اسپرک و جاشیر می باشد که از خواص ثباتی خوبی برخوردار می باشد.در این تحقیق،برای رسیدن به فام زرد از رنگزای جدیدی به نام خوشک استفاده شده است.این گیاه در شرایط مشابه عملیات دندانه دادن و رنگرزی با رنگزاهای اسپرک . جاشیر قرار گرفته و نهایتا خصوصیات رنگی و ثباتی آنها با هم مقاسه گردیده است.نتایج نشان داد که جذب رنگ نمونه های رنگرزی شده با خوشک و اسپرک بیشتر از جاشیر می باشد ولی ثبات شستشوئی و نوری آنها مشابه هم می باشند.