سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهربانو مفتخر – جهاد دانشگاهی یزد اردکان
سیدمحمود طباطبائی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد خواجه مهریزی –

چکیده:

یکی از کاربردهای رنگزاهای طبیعی رنگرزی الیاف مختلف نساجی مخصوصا نخ خامه قالی دستباف می باشد دراین تحقیق ازرنگزای طبیعی وسمه برای دستیاب به فام ابی مورد استفاده درفرش استفاده شد برای تعیین بهترین شرایط رنگرزی پارامترهایی مانند اثرPH دمای محلول رنگرزی مقدار وسمه مصرفی مدت زمان خیساندن وسمهو شرایط اکسیداسیون بررسی شدند نتایج اسپکتروفتومتری کالاهای رنگرزی شده نشان داد که بهترین نتایج زمانی حاصل م ی شود که مدت زمان خیساندن ۱۶ساعت قلیای مورد استفاده سود و هیدروسولفید سدیم متناسب با مقدار ماده رنگزا بوده و عملیات رنگرزی دردمای ۵۰درجه صورت گیرد علاوه براین نتایج FTIR نمونه ها نشان دادکه میزان تغییرات شیمیایی کالای عمل شده با سود بیشتر از کالای عمل شده با آمونیاک می باشد.