سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین تقوایی زاده – کارشناسارشد رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

متخصصین علوم کشاورزی برای جوامع ساکن در مناطق نیمه خشک، نیازمند تغییر نگرش علمی خود درباره مفهوم توسعه پایدار و به کارگیری سیستم های پیشرفته فن آوری کشاورزی، مصرف بهینه آب و انرژی و حفظ محیط زیست می باشند. آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع آب به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم زراعتی که به هر صورت در عین پایین بودن بازده، سلامتی آتی بشر را تضمین می کند. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شیوه هایی نظیر آبیاری قطره ای، آبیاری قطره ای به همراه مالچ، کشاورزی در محیط کنترل شده، سنجش از دور، کشاورزی دقیق، کاربرد فاضلاب های تصفیه شده برای آبیاری و استفاده از گیاهان جایگزین برای مناطق نیمه خشک، و نقش اساسی آنها در بهبود وضعیت منابع آبی کره خاکی گام های مثبتی را برداریم. از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقشگیاهان داروئی،گیاهان مقاوم به شوری و سایر گیاهان جایگزین را در امکان تبدیل مناطق نیمه خشک به اراضی قابل کشت و بهره ور مورد بررسی قرار دهیم. براساس نتایج این بررسی ها، اهمیت کاربرد این روش ها برای جلوگیری ازاتلاف منابع آب، کاهش هدر رفت وصرفه جویی آن، در روش های های نام برده فوق آشکار میگردد. ونهایتاً پیشنهاد میگردد که این موارد مورد توجه بیشتر مدیران وبرنامه ریزان کشور قرار گیرد