سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه عسکری – بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
غلامرضا صالحی جوزانی – بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
علی حق نظری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مریم موسیوند – بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

بیوسورفکتانت هایی که بوسیله میکروارگانیسم ها تولید می شوند به دلیل سمیت پایین و خواص منحصربفرد، کاربردهای متعددی در صنعت و کشاورزی دارند. تولید در مقیاس بالای این مواد فعال سطحی به دلیل بازده پایین تولید بوسیله میکروارگانیسم ها و هزینه بالای خالص سازی و بازیافت هنوز میسر نشده است سورفکتین یکی از مهمترین آنتی بیوتیک هایی می باشد که بوسیله باکتری گرم مثبتBacillus subtilis تولید میشود و ترکیب موثری باخواص ضدمیکروبی است و می تواند کاربرد وسیعی در پزشکی، کشاورزی و صنعت داشته باشد. در این بررسی سویه های بومیB. subtillis دارای بیشترین میزان تولید سورفکتین شناسایی و استخراج سورفکتین از سویه منتخب بهینه سازی شد. بدین منظور بررسی ۲۹۰ سویه B. subtilis از خاک مزارع برنج و باغات مرکبات استان های مختلف کشور جداسازی و شناسایی شد. جهت ردیابی سویه های تولید کننده بیوسورفکتانت، از روش های Drop collaps و Blood agar و به منظورشناسایی سویه های حامل ژن تولیدکننده سورفکتینsfp) از روش مولکولیPCR استفاده شد. همچنین به منظور تعیین مقدار سورفکتین تولید شده بوسیله سویه های مذکور و انتخاب بهترین سویه برای تولید سورفکتین ازآنالیزHPLC استفاده شد.