سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم اسدیان – دانشگاه علوم کشاورزیو منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حجتی –

چکیده:

توسعه پایدار توسعه اقتصادی روبه رشد و همه جانبه می باشد که درنتیجه اجرای آن نیازهای نسل حاضر و نسل آتی در بهره وری از منابع برآورده می شود مهمترین هدف توسعه پایدار افزایش کیفیت حیات می باشد که با استفاده معقول از منابع زمینی قابل دستیابی است اگروفارستری یک شیوه استفاده چندمنظوره از منابع و اراضی بوده که در آن درختان به عنوان مهمترین عناصر جنگلی با محصولات زراعی می باشد دراین نوع سیستم تلفیقی درختان از یک سو بعنوان کارخانه تولید چوب منبع دائمی تامین کننده عناصر غذایی خاک عامل حفاظت خاک مخزن جذب دی اکسید کربن از سوی دیگر فراهم کننده سوخت مناسب که به ازای مصرف آن دی اکسید کربن کمتری را نسبت به سایر سوختهای فسیلی تولید کرده نقش مهمی در نیل به اهداف موجود در توسعه پایدار ایفا می کنند.