سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان حسین نوری – دانشجوی دوره کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی گردویی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه پی شبینی پارگی ورق های فلزی در حین عملیات شکل دهی با استفاده از منحنی های حد شکل دهی (Forming Limit Diagram) صورت می گیرد. این منحنی ها به روش های حل تحلیلی، تست تجربی و مدل سازی عددی به دست می آیند. در این تحقیق منحنی های مذکور به روش مدلسازی المان محدود تست کشش با سنبه سرکروی با کمک نرم افزار ABAQUS/Explicit به دست آمده است. در این شبیه ساز یها هندسه نمونه های کشش به گونه ای طراحی شده است که با کمترین تست، بهترین توزیع یکنواخت از نقاط گلویی با فواصل نسبتا یکنواخت بر روی منحنی FLD حاصل شود. در طراحی هندسه نمونه ها علاوه بر سهولت ساخت نمونه ها، عدم پارگی ورق از ناحیه شعاع ماتریس و قفل قالب نیز مدنظر بوده است. جنس ورق های مورد استفاده در این تحقیق آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱-T6 می باشد. منحنی FLD به دست آمده از این روش، با نتایج تجربی دیگر مقالات مقایسه شده است که نتایج حاکی از دقت مناسب حل عددی می باشد.