مقاله دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۷۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دلیل متعارف
مقاله دستگیری
مقاله بازداشت
مقاله جلب
مقاله جرائم مشهود
مقاله دستور قضایی
مقاله پلیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرویزی فرد آیت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلیس در جرائم مشهود یا مهم راسا مجاز به دستگیری، نگهداری و تحقیق از شهروندان است. قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص رعایت احترام به بخش اعظم بایدها و نبایدهای رفتار کرامت مدار و قانون محور با دستگیرشدگان در این مرحله ساکت است. تعهد و تضمین به نگهداری صحیح از افراد، حق مشاوره در خصوص قانون و اعلام این حقوق به افراد، ضبط بازجوئی ها، حق اعلام دستگیری به وکیل یا آشنایان، حق تماس و مشاوره خصوصی با وکیل، حضور و نظارت مقامات بی طرف در تحقیق، بازبینی دوره ای در جهت احراز توجیه دستگیری و نگهداری افراد، حضور وکلای موظف و دائم در اداره پلیس، ضمانت اجرای ابطال تحقیقات و …… در این مرحله از دادرسی از بایسته های نظام حقوقی انگلستان است. نظام قانونی ایران جز در مورد ابلاغ کتبی دلایل اتهام نسبت به غالب موارد فوق سکوت اختیار کرده است.