سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا حسنی – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

طرح کاهش آلاینده های خوروجی از اگزوز اتومبیل به منظور بهبود بخشیدن به وضع آلودگی هوا است که معضل بسیاری از کشورهای صنعتی می باشد. برای عملی کردن این طرح واکنش های زیادی را بررسی کردیم که در آخر به واکنش زیر رسیدیم: ٢Co(g)+O٢(g)→٢Co٢(g) (١) باقرار دادن ورودی هوا در مسیر اگزوز بلافاصله بعد از خروجی دود از موتور با توجه به شرایط دمایی موجود مونو اکسید کربن موجود در دود خروجی از اگزوز را به دی اکسرد کربن تبدیل کرده و دی اکسرد کربن را با توجه به واکنش زیر به کربنات که ماده ای بی خطر است تبدیل می کنیم: Ca(OH)٢(aq)+Co٢(g)→CaCo٣(s)+H٢O(l) (٢) از مزیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد: ١.آلودگی ناشی از انتشار منو اکسید کربن را تا حدود ۵٠ درصد، آلودگی حاصل از دی اکسید کربن را تا حدود ٧٠ ٪ و آلودگی اندک موجود از دی اکسید گوگرد را به طور کامل می گیرد؛ بر این اساس و طبق محاسبات حدود ۵٠ ٪ از بیماریهای ناشی از انتشار منو اکسید کربن برطرف می شود. ٢. پایین بودن قیمت دستگاه طراحی شده، در دسترس و ارزان بودن محلول مورد نظر و داشتن دوام یک هفته ای محلول. تذکر: موارد و نتایج ذکر شده در بالا با احتساب کارکرد هر خودرو روزانه ۵ ساعت و فقط در تهران بررسی شده است. امید است با توجه و پیگیری مسئولین روزی فرا رسد که همه ما بتوانیم هوایی پاک تنفس کنیم