مقاله دستگاه منطقی قرآن کریم در افق منطق صوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آینه معرفت از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: دستگاه منطقی قرآن کریم در افق منطق صوری
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن کریم
مقاله سوره
مقاله آیه
مقاله منطق ارسطویی (صوری)
مقاله دستگاه منطقی
مقاله حکمت
مقاله موعظه
مقاله جدل
مقاله کتاب
مقاله حجت
مقاله قیاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادجو ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر چیزی که ساختار منسجم و معقولی دارد، دارای ساختار و دستگاهی منطقی است. قرآن کریم نیز در مقام کتاب آسمانی ای که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده، دارای ساختار و دستگاهی منطقی است. از آنجا که قرآن کریم بر انسان ها نازل شده و قصد خروج انسان ها از ظلمت ها به نور را دارد باید دارای ساختاری بر وفق ادراک انسان ها باشد. ساختار فکری و ادراکی انسان ها بر ساختار منطق ارسطویی – که چیزی جز ساختار ادراکی و فکری نوع بشر نیست – مبتنی است. از این روی، ساختار قرآن کریم نیز – به این دلیل که خطاب به انسان هاست – باید بر اساس ساختار منطق ارسطویی باشد. ساختار منطق ارسطویی مبتنی بر برهان و خطابه و جدل و شعر و سفسطه است. ساختار قرآن کریم نیز مبتنی بر منطق ارسطویی – یعنی منطق نوع بشر – است، منتهی از آنجا که قصد قرآن کریم خروج آدمی از ظلمت ها به نور است، با دوری جستن از تعابیر شعری (خیالی) و سفسطی (کاذب)، به برهان و خطابه و جدل اکتفا نموده است.