سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید سروی غیاث آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دستگاه اندازه گیری ارتعاشاتی که دراینجا ارایه شده است شتاب را اندازه گیری کرده و نمودار آن را برحسب شتاب جابجایی و سرعت رسم می کند سنسور این دستگاه یک جرم فنر درابعاد میکرومتری می باشد که با تغییر شتاب عکس العمل نشان یمدهد با استفاده از یک میکروکنترلر داده ها را به شتاب تبدیل می کنیم سپس به کامپیوتر ارسال می کنیم این دستگاه میتواند درهرثانیه ۱۰۰ عدد شتاب را دردو راستا اندازه گیری و رسم کند که البته هرراستا را بطور جداگانه می توان مورد بررسی قرار داد یکی از مهمترین قابلیت های این دستگاه خروجی داده ها به نرم افزار اکسل جهت محاسبات بعدی می باشد این قابلیت میتواند جهت کارهای آزمایشگاهی و ثبت داده های یک سیستم بسیار مفید باشد.