سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدولی تکاسی – کارشنا س ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
سیدمجتبی سیدمؤمن – کارشنا س ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
غلامرضا قربانی – کارشنا س ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

چکیده:

در تهیه سیلاژ با کیفیت زیاد نیاز به تخمیر مناسب می باشد . اگرچه، تعدادی از میکروارگانیسم ها نه فقط پروسه ساخت سیلاژ را به فساد می کشند بلکه برای نشخوارکنندگان هم مضّر بوده، فرآورده های شیری را فاسد نموده و برای مصرف انسان نیز خطرناک هستند. در این راهنما، به تعدادی از افزودنیهای سیلو که پروسه را بهبود داده و سبب کاهش فساد در سیلاژ می شوند، اشاره شده است.