سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسترن رضوی – کارشناس معماری

چکیده:

در تعریف زبان و تکینکهای ساخت و ساز دیجیتال و فرایند طراحی معماری دیجیتال، مصالح هستند که روش و فرایند را تعریف میکنند وویژگیهای خاص هر یک از مصالح، شامل نوع اتصال، هزینه نسبی، ماهیت و انعطافپذیری در تغییر شکل،رنگ، بافت،ابعادو تناسبات،دوام،ضد آب بودن و مقامت در برابر تغییرات آب و هوایی است که منجر به یافتن نتایج مطلوب طراحی ورسیدن به فرم نهایی میشود.این مقاله به اختصار به پارامترهای مهمی که در فرایند طراحی معماری دیجیتال موثر هستند و کاربرد مصالح مختلف نظیر آجر،چوب،ومصالح بازیافتی در فرایند ساخت دیجیتال میپردازد