سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر اکرامی نسب – عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

کشور ایران به واسطه شرایط خاص تکتونیکی با دارا بودن گسلهای فعال فراوان حدود نودوهفت درصد سطح کشور از پتانسیل وقوع زلزله با شدتهای متفاوت برخوردار است تلفات و جراحات سنگین درمناطق زلزله زده فقط از طریق آوار شدن ساختمان ها واقع می شود تدوین دستورالعملی که بتواند راهکارهای تعیین و تشخیص ایمنیساختمان درساعات اولیه پس از رخداد زلزله را معلوم نماید از اهداف اصلی این مقاله می باشد دردستیابی به این هدف از نتایج عملکرد گروه های فنی امدادگر داخلی و خارجی کتب و آیین نامه های مرتبط و نیز تجربیات مولف استفاده شده است نتیجه استفاده از این دستورالعمل ایجاد وحدت رویه صحیح درتعیین وضعیت پایداری ساختمان درساعات اولیه پس از زلزله و تصمیم گیری درامر نجات واسکان بازماندگان و تعیین میزان کمکهای لازم جهت ارسال به محل می باشد.