سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدابراهیم ابراهیمی ملکشاه – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد سمنان
مریم ابراهیمی ملکشاه – کارشناسی ارشد مدیریت انتقال تکنولوژی

چکیده:

رشد وترقی صنعت انرژی تجدید شدنی به کاهش نفت و تغییرات جوی مربوط می شود بیشتر دولتها برنامه هایی برای حمایت ازاین صنعت جهت استفاده بیشتر از سیستمهای انرژی تجدید پذیردارند این موضوع به افزایش سریع در تقاضا برای متخصصان انرژی که قادربه طراحی نصبت و تعمیرات چنین سیستمهایی هستند مربوط می شود بیشتر مهندسین برای استفاده ازاین تکنولوژی های انرژی آموزش ندیده اند و اکثرا از اهداف تجدید پذیری آنها آگاه نیستند بنابراین احتیاج ضروری برای توسعه وانجام و اجرای آموزشهای جدید برای مهندسین دانشمندان و برنامه ریزان انرژی برای کار با انرژی قابل تجدید جهت تولید سیستمهای نسل انرژی قابل تحمل لازم است آموزش انرژی تجدید پذیر یک رشته قدیمی و جدید وابسته است که جز کوچکی از دروس انرژی قابل تجدید سنتی را شکل میدهد تلاش و کوشش برای افزودن یک یا دو واحد درسی درمورد انرژی تجدید پذیر به علوم سنتیو درجات مهندسی امکان پذیر نبوده که فارغ التحصیلان با دانش ودرک کافی برای استفاده موثر از این انرژی آماده گردند.