سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا کاردانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
علی موقررحیم آبادی –

چکیده:

مسئله مسیریابی در شبک ههای ویژه سیار بدلیل فقدان یک زیر ساخت ثابت و مشخص در این نوع از شبکه ها، پیچیدگی های زیادی دارد. تاکنون روش های زیادی برای مسیریابی در این شبک هها پیشنهاد شده است که هر یک سعی در بهبود کارایی عمل مسیریابی داشته اند. با این وجود پروتکل های سنتی موجود برای شبکه های بزرگ مناسب نبوده و مشکل مقیاس پذیری دارند. مسیریابی سلسله مراتبی راه حلی برای غلبه بر این مشکل است. در این روش نودها براساس نزدیکی به یکدیگر به صورت سلسله مراتبی در گرو ههایی دسته بندی شده و عملیات مسیریابی بین این دسته ها انجام می شود. در این مقاله معیارهای مختلف دسته بندی پروتک لهای مسیریابی ذکر شده است؛ سپس به بررسی تکنیک های مسیریابی در شبکه های ویژه سیار پرداخته شده و تعدادی از پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی در این شبک هها ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده اند.