سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فواد رحیم زاده تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گروه برق
عماد عباسی صیدآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گروه برق
جلیل شیرازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گروه برق

چکیده:

در این مقاله با هدف دسته بندی صوت به دو دسته صحبت و موزیک از مدل سازی تبدیل موجک برای صوت استفاده شده و با نتایج مدل سازی ضرایب بر کاربرد MFCC مقایسه گردیده است. این دسته بندی برمبنای قاب های با طول ۲۳/۲ms انجام شده است. برای آموزش روش دسته بندی در هر حالت، هر سیستم با ۱۲۰ فایل متشکل از ۱۵۵۰۳۹ قاب آموزش یافته و با ۶۱ فایل متشکل از ۷۸۸۱۱ قاب تست شده است. دسته بندی با استفاده از SVM انجام شده است و روشهای PCA و F-ratio به منظور کاهش بعد بررسی شده اند. همچنین نرمالیزاسیون بردارهای ویژگی مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج بدست آمده حاکی از توانایی ضرایب تبدیل موجک برای سیستم دسته بندی صوت می باشد.