سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم انصاری اصل – گروه برق – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالنبی انصاری اصلی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

احساسات نقش حیاتی در بقای نسل بشر دارند، مثلاً در مواقع خطرناک با برانگیختن حس ترس شخص را به واکنش و اجتناب از خطر وا می دارد. از سوی دیگر احساسات رابطه مستقیمی با سطح کیفی زندگی اشخاص دارد. اکثر تحقیقاتی که در زمینه احساسات صورت گرفته از پارامترهای فیزیکی نظیر حالتهای صورت (Facial Expression) یا ژستها و حرکات بدن و نیز از سیگنالهای فیزیولوژیکی مربوط به سیستم جانبی نظیر دما، مقاومت پوستی و سیگنالهای قلبی بهره جسته اند. ولی خیلی کم از سیگنالهای مغزی (EEG) که نمودی از فعالیت سیستم عصبی مرکزی است استفاده نموده اند، هرچند که یکی از مهمترین تئوری احساسات، تئوری شناختی (Cognitive Theory) می باشد که در آن مغز اساس فعالیتهای احساسی است. لذا با توجه به این کمبود در این مقاله ما از تئوری شناختی برای بررسی احساسات استفاده کردیم. در این کار ما از ۳۰۰ سری داده استفاده کردیم و بعد از آزمایش بهترین نتایج برای استخراج ویژگی، انرژی باند فرکانسی، و طبقه کننده، دسته بندی کننده SVM با ۸۰ درصد درستی تشخیص حالات دست یافتیم.