سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرحمن معلمی خیاوی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
خسرو نظام خیاوی –
هادی ابی اوغلی – کارشناس ارشد مهندسی معماری

چکیده:

استفاده ازسیستمهای شبیه ساز درانالیز دینامیکی سازه های بزرگ و پیچیده ای همانند سدهای دوقوسی بتنی بلحاظ زمانبربودن امری لازم و ضروری به نظر می رسد روش شبکه های عصبی مصنوعی ANNs ازجمله تکنیکهای شبیه سازی کارا و موثر در زمینه علوم و مهندسی می باشد درتحقیق حاضر تحلیل دینامیکی خطی سد دو قوسی بتنی شهید عباسپور با استفاده از شبکه عصبی MLP با افراز فضای داده های و الگوریتم آموزشی FFBP شیبه سازی شده است فضای داده های جهت شبیه سازی از تحلیل دینامیکی مدل المان محدود سه تحت اثر شتابنگاشت زلزله های مختلف ایجاد گردیده است مقایسه نتایج حاصل از شبکه عصبی با فضای داده ای افراز شده با نتایج مدل المان محدود نشانگر دقت مناسب و سرعت بالای شبکه می باشد.