سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا قریشی خوراسگانی – استادیار آموزشی مربی آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی
سید حمیدرضا هاشمی – استادیار آموزشی مربی آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی

چکیده:

در این تحقیق بذرها و گیاهان بنه (Pistacia mutica) بعد از ضد عفونی لازم، در محیط کشت مایع رشد باکتری TSB (Tryptone Soya Broth) قرار داده شد و در مجموع ۳۲۷ کلونی باکتری بر اساس مشاهده ظاهری جداشد (۲۵۳ کلونی از بذور و ۷۴ گیاهان). سپس برای تشخیص تشابه و تفکیک دقیق باکتریها در بذور و گیاهان ، DNA باکتریها استخراج، و بعد از تخمین مقدار آن در مقایسه با λDNA عمل PCR بر اساس RAPD روی آن انجام گرفت. چندین آغازگر (Primer) از سری Opero شامل OPF01 تا OPF16 برای بدست آوردن حداکثر باند بکار برده شد و نهایتا OPF13 با ترادف بازی GCTGCAGAA مناسبتر تشخیص داده شده . نهایتا از کل باکتریهای جدا شده تنها ۵ کلونی باکتری از گیاهان و ۸ کلونی از بذور با هم تشابه نداشتند. یعنی ۳ کلونی باکتری در بذرها موجود بود که در گیاهان وجود نداشت. همچنین قبل از ضد عفونی ، بذرها (کوتیکودون ها) به ۵-۴ و۸-۱۰ قسمت قطعه تقسیم شدند. هر چه بذرها ریز تر شد آلودگی باکتریایی کمتر شد.