سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر عربی پاریزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی برق
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان- استادیار بخش مهندسی برق
سعید هاشمی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ترکیب تبدیلS و منطق فازی یک روش ساده و کارآمد برای دستهبندی انواع مختلف اغتشاشات کیفیت توان ارائه شده است. با استفاده از تبدیلS خصوصیات مناسب شکل موج استخراج شده و یک سری پارامتر از این خصوصیات حاصل میشود سپس سیستم فازی پیشنهاد شده بر اساس این پارامترها نوع سیگنال اغتشاش را تعیین میکند. ضربه، وقفه، بیشبود و کمبود ولتاژ، شکاف ولتاژ، گذرا، هارمونیک و فلیکر به عنوان اغتشاشات تکی و کمبود ولتاژ همراه با هارمونیک و بیشبود ولتاژ همراه با هارمونیک بهعنوان اغتشاشات ترکیبی در نظر گرفته شده است. برای بررسی توانایی روش پیشنهادی در شناسایی و دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان، این اغتشاشات با نویز سفید گاوسی و با مقادیر مختلف سیگنال به نویز ترکیب شده اند. نتایج شبیهسازی نشان میدهد روش پیشنهادی دقت بسیار خوبی برای شناسایی انواع مختلف اغتشاشات کیفیت توان را دارد